Khóa khách sạn HUNE 930

Liên hệ

  • Màu sắc: màu Bạc và màu vàng
  • Lỗ mộng: Sử dụng lỗ mộng ANSI –S hoặc 3#
  • Yêu cầu: Độ dày của đố cửa: >=36mm (ANSI); >=28mm (EURO), Độ rộng của đố cửa: >=110mm (ANSI); >= 95mm (EURO)
  • Chất liệu: thép không gỉ 304