Khóa Hune 029-IC

Liên hệ

  • Tiêu thụ điện tĩnh: 3uA.
  • Điện năng tiêu thụ: 180mA.
  • Giờ mở cửa: Khóa sẽ được khóa lại tự động 7 giây sau khi mở khóa.
  • Mở khóa khẩn cấp: cửa có thể được mở bằng Master Card và chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp