DIGILOCK

NHÀ CUNG CẤP KHÓA ĐIỆN TỬ THÔNG MINH CHUYÊN NGHIỆP

DIGILOCK VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÓA ĐIỆN TỬ

1. Khóa khách sạn:

  • Khóa khách sạn dùng thẻ Temic
  • Khóa khách sạn dùng thẻ Mifare
  • Khóa khách sạn dùng thẻ IC

2. Khóa căn hộ/văn phòng

  • Khóa vân tay
  • Khóa mã số
  • Khóa thẻ từ

3. Khóa tủ cabinet:

  • Khóa tủ cabinet dùng thẻ Temic
  • Khóa tủ cabinet dùng thẻ Mifare
  • Khóa tủ cabinet dùng thẻ RFID

4. Công tắc tiết kiệm điện

5. Két sắt điện tử

6. Các phụ kiện: thẻ; thiết bị mã hóa dữ liệu; thiết bị lấy dữ liệu đăng ký; phần mềm quản lý cấp phát thẻ,…