Khóa khách sạn 918-2-DMF1 dùng thẻ Mifare

Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Hune
  • Khóa áp dụng  thẻ Temic  (RF) hoặc  thẻ MIFARE (MF) và thẻ có chức năng phân quyền ra vào giúp tăng cường an ninh, độ tin cậy và tiện lợi.
  • Màu sắc:  Màu bạc mạ chrom; màu ngọc trai với viền vàng ; màu bạc mạ crom với viền vàng và màu vàng.
  • Lỗ mộng: Sử dụng lỗ mộng ANSI –S hoặc 3#