Khóa cửa khách sạn 998-IC

2.600.000 đ

  • Hãng sản xuất: Hune
  • Áp dụng thẻ: Thẻ IC.
  •  Thẻ IC giúp  tăng cường an ninh và độ tin cậy. Ba lần sai giải mã thì thẻ đó sẽ bị hùy, do đó không có trường hợp làm thẻ giả.
  • Thẻ khóa được giới hạn bởi đồng hồ khóa, khi khách đến hạn chót, các thẻ sử dụng sẽ là không hợp lệ, vì vậy khách có thể mang theo thẻ để gia hạn.