Khóa khách sạn ZKTeco LH2600

Liên hệ

  • Phần mềm : hệ thống khóa khách sạn ZKBiolock
  • Loại thẻ : ISO14443 (RFID) Loại A, S70 4KB / S50 1KB
  • Cung cấp năng lượng : Pin AA 4 x AA
  • Nhiệt độ hoạt động : 0 ° C – 45 ° C
  • Độ dày cửa : 35-55mm