Khóa khách sạn ZKTeco LH3600

Liên hệ

  • Loại thẻ: ISO14443 (RFID) Loại A S70 4KB / S50 1KB
  • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 45 ° C
  • Kích thước: 410 x 218 x 145 mm
  • Khối lượng: 3kg
  • Độ dày của cửa: 35-55 mm