Cổng Xoay Tripod Turnstiles TS 1200 Series

Liên hệ

  • Nguồn điện: AC 220V/110V, 50/60Hz
  • Nhiệt độ hoạt động: -28 °C – 60 °C
  • Môi trường hoạt động: Trong nhà/Ngoài trời (có mái che)
  • Tốc độ xử lý: 25- 48 lần/phút