Cổng xoay an ninh Zkteco TS5000A

Liên hệ

  • Nguồn điện:  AC100~120V/ 200~240V , 50/ 60Hz
  • Nhiệt độ hoạt động: 28-60 độ
  • Độ ẩm làm việc: 5-80 độ
  • Môi trường làm việc:  trong nhà hoặc ngoài trời ( nếu đượcche)
  • Tốc độ : RFID : tối đa 32/phút