Thẻ từ Mifare Hune (MF)

Liên hệ

  • đọc hoặc ghi thông tin lên thẻ, tốc độ dưới 10%giây
  • Có thể in hình trực tiếp lên thẻ
  • Kích thước: bằng thẻ tín dụng thông thường
  • Tuổi thọ của chíp lên tới 100.000 lần đọc/ghi