Khóa căn hộ Hune 029-5-DI

Liên hệ

  • Màu sắc: Màu vàng PVD và màu bạc mạ chrom
  • Lỗ mộng: ANSI
  • Độ tin cậy tuyệt vời và chi phí vận hành thấp: tiêu thụ điện năng thấp, độ tin cậy cao và giúp bảo trì thấp để giữ cho chi phí vận hành thấp.
  • Nguồn điện: 4 pin AA / pin AAA tiêu chuẩn.