Lắp đặt hế thống khóa khách sạn bạn được những gì?

Nguyễn Nam | | 1999

Hệ thống khóa khách sạn thông minh không dây, chấp nhận các loại thẻ thông minh phổ bến trên thì trường, như thẻ Temic/Mifare. Dùng để thực hiện các chức năng điều khiển,như bãi đỗ xe,kiểm soát thang máy, cũng như mở cửa