Thiết bị đọc ghi thông tin lên thẻ (H9)

Liên hệ

  • Thiết bị đọc ghi thông tin lên thẻ (Read-write card/Encoder) dùng mã hóa và tạo thẻ
  • Thiết bị sử dụng phần mềm quản lý khóa Hune, kết nối qua cổng USB, được sử dụng cho chương trình thẻ RF, MF và IC.