Phần mềm quản lý cấp phát thẻ Hune

Liên hệ

  • Giao diện bằng tiếng Anh
  • Hệ điều hành Win XP/2000/Vista/7
  • Phân cấp quản lý thẻ
  • Mã hóa, bảo mật dữ liệu