Khóa vân tay mật mã Dessmann A800

Liên hệ

  • Chế độ khóa tự động
  • Báo pin yếu / báo động giả mạo
  • Thiết bị cấp Pin khẩn cấp từ bên ngoài
  • Chuyển nhịp tim cơ học
  • Lắp đặt cho các cửa theo các hướng khác nhau