Khóa tủ đồ password cabinet HN 12

Liên hệ

  • Điện áp làm  việc: 3V
  • Mở khóa : mật khẩu và chìa khóa cơ
  • Mật khẩu : 3-12 số
  • Người dùng : 56 người
  • Điện áp báo động 2.7V