Khóa thẻ từ khách sạn ZKTeco LH3000

Liên hệ

  • Phần mềm: Hệ thống khóa khách sạn ZKBiolock
  • Loại thẻ: ISO14443 (RFID) Loại A, S70 4KB/S50 1KB
  • Nhiệt độ hoạt động: 0 – 45°C
  • Kích thước: 410x218x145 mm
  • Khối lượng tịnh: 3kg