Khóa thẻ từ Hune 6001-D (new)

Liên hệ

  • Khóa áp dụng  thẻTemic  (RF) hoặc  thẻ MIFARE (MF) và thẻ có chức năng phân quyền ra vào giúp tăng cường an ninh, độ tin cậy và tiện lợi.
  • Màu sắc:Bạc, Xanh, vàng, đỏ
  • Lỗ mộng:Sử dụng lỗ mộng ANSI –S hoặc 6#