Khóa thẻ từ ADEL HOH Plus One

2.388.000 đ

  • Màu sắc: Màu bạc
  • Ổ khóa theo tiểu chuẩn ANSI với 5 then
  • Thời gian đọc thẻ: 1-2 giây
  • Lưu giữ 828 lần giao dịch đóng mở khóa
  • Sử dụng thẻ Mifare, tiêu chuẩn ISO14443 8kbits,
  • Tích hợp với bộ tiết kiệm điện, điều khiển thang máy