Khóa khách sạn thẻ từ Hune 968-2-D

Liên hệ

  • Khóa áp dụng  thẻ Temic  (RF) hoặc  thẻ MIFARE (MF) và thẻ có chức năng phân quyền ra vào giúp tăng cường an ninh, độ tin cậy và tiện lợi.
  • Màu sắc: màu bạc và màu vàng
  • Lỗ mộng: ANSI-L