Khóa khách sạn LH5000

Liên hệ

  • Phần mềm Hệ thống khóa khách sạn : ZKBiolock
  •  Loại thẻ ISO14443 (RFID) Loại A, S70 4KB / S50 1KB
  • Cung cấp năng lượng Pin xạc AA 4 x AA
  • Nhiệt độ hoạt động 0 ° C – 45 ° C
  • Độ dày của cửa 35-55 mm