Khóa khách sạn Hune 968-3-D

Liên hệ

  • Thẻ áp dụng: Temic, Mifare 1, EM / ID
  • Chất liệu: Inox 304 Nhựa
  • Cách mở: Thẻ, Điện thoại Android, Khóa cơ
  • Pin: 4 pin kiềm AA tiêu chuẩn, 18 tháng ở trạng thái bình thường
  • Chỉ định: Ánh sáng, Âm thanh (Tắt tiếng, Bíp hoặc Âm nhạc tùy chọn)