Khóa khách sạn Hune 930-2-DMF1

Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Hune
  • Khóa áp dụng  thẻ Temic (RF) hoặc  thẻ MIFARE (MF) và thẻ có chức năng phân quyền ra vào giúp tăng cường an ninh, độ tin cậy và tiện lợi.
  • Lỗ mộng: Sử dụng lỗ mộng ANSI –S