Khóa khách sạn Hune 6000-D

Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Hune
  • Thẻ ứng dụng: thẻ TEMIC hoặc thẻ MIFARE
  • Lỗ mộng: Single latch
  • Màu sắc: màu vàng và màu bạc mạ chrom
  • Chất liệu: hợp kim