Khóa cửa khách sạn LH4000

Liên hệ

  • Phần mềm: ZKBiolock Hệ thống khóa cửa khách sạn
  • Loại thẻ: ISO14443 (RFID) Type-A, S70 4KB/ S50 1KB
  • Nguồn điện: Pin kiềm 4 x AA
  • Nhiệt độ hoạt động: 0°C- 45 °C