Khóa căn hộ nhận diện khuôn mặt ZKTeco FL1000

Liên hệ

  • Chất liệu : hợp kim kẽm
  • Dung lượng khuôn mặt: 100
  • Dung lượng mật khẩu : 100
  • Dung lượng thẻ : 100 ( tùy chọn )
  • Dung lượng giao dịch : 30000